Կանխավճարը սահմանված ժամկետում վճարած շահառուների անվանացանկը

Հարգելի շահառուներ, ձեզ ենք ներկայացնում «Մատչելի բնակարան երիտասարդ մասնագետներին» բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրում ընդգրկված ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի՝ բնակարանի ձեռքբերման կանխավճարը սահմանված ժամկետում վճարած շահառուների անվանացանկը:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ գործող կարգի համաձայն` կանխավճարը սահմանված ժամկետում չվճարած շահառուների հետագա մասնակցությունը ծրագրին ԵՊՀ շրջանավարտների միավորման կողմից դադարեցվել է, իսկ ազատված բնակարանային ֆոնդն անցել է Միավորման տնօրինության ներքո և հատկացվելու է ծրագրում ընդգրկված մյուս շահառուներին:

Բնակարանի առուվաճառքի հիմնական պայմանագրերը կնքելու, ինչպես նաև վարկունակության գնահատման նպատակով համապատասխան բանկին դիմելու մասին դուք լրացուցիչ կծանուցվեք:

Անվանացանկին կարող եք ծանոթանալ կից ներկայացված ֆայլից: