Հայտարարություն

Տեղեկացնում ենք, որ «Մատչելի բնակարան երիտասարդ մասնագետներին» բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրի շրջանակում, հիփոթեքային վարկավորման (ՀՀ դրամով տրամադրվող) միջոցով բնակարանի արժեքը վճարելու ցանկություն հայտնած շահառուները պարտավոր են մինչև 2014 թ. մարտի 5-ը մեր միավորման կողմից տրված տեղեկանքները և վարկավորման համար անհրաժեշտ մյուս փաստաթղթերը ներկայացնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ին՝ վարկունակության գնահատում անցնելու նպատակով:

Այն շահառուները, ովքեր դեռևս չեն վերցրել նշված տեղեկանքները, պետք է մոտենան մեր կազմակերպության իրավախորհրդատու Հրաչիկ Ջիլավյանին (ք. Երևան քաղաքի Ալեք Մանուկյան 1, 404 սենյակ), ամեն աշխատանքային օր` ժամը 10.00-13.00 ընկած ժամանակահատվածում:

Նշված ժամանակահատվածում տեղեկանքները և մյուս անհրաժեշտ փաստաթղթերը բանկ չներկայացրած շահառուների մասնակցությունը ծրագրին դադարեցվելու է, իսկ ազատված բնակարանները սահմանված կարգով հատկացվելու են բնակարանի կարիքավորների հերթացուցակում ընդգրկված մյուս շահառուներին: