Անցկացվեց Զեյթուն 2 ծրագրի հրապարակային վիճակահանությունը