Հայտարարություն

Ներկայացվում է «Վերածնունդ» երիտասարդական ավանի բնակարանի շահառուների լրացուցիչ հերթացուցակում ընդգրկված անձանց անվանացանկը:

Անվանացանկում շահառուները ներկայացված են ըստ մասնակցության հայտ ներկայացնելու ամսաթվի և նշված հերթականությամբ մասնակցելու են հետագայում անցկացվող վիճակահանություններին:

Ծրագրի շրջանակում առաջացող թափուր բնակֆոնդի բաշխման լրացուցիչ վիճականահության վերաբերյալ տեղեկատվություն կտրամադրվի ավելի ուշ: