«Զեյթուն 3» բնակարանաշինական ծրագրի շահառուների անվանացանկը

«Զեյթուն 3» բնակարանաշինական ծրագրի շահառուների անվանացանկը

Կից ներկայացվում է «Զեյթուն 3» ծրագրում ընդգրկված հնարավոր շահառուների և մերժված դիմումատուների անվանացանկը: Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ նախապես պլանավորված և...

Ավելին