Վիճակահանությունը կայացավ

Հարգելի շահառուներ, Ձեզ ենք ներկայացնում «Աջակցություն երիտասարդ համալսարանականների բնակարանաշինությանը» համաբուհական ծրագրի շրջանակում կառուցվող բազմաբնակարան շենքի բնակարանների բաշխման նպատակով 2010թ. մայիսի 5-ին անցկացված վիճակահանության արդյունքները: