Տեղի ունեցավ հերթական վիճակահանությունը

«Աջակցություն երիտասարդ համալսարանականների բնակարանաշինությանը» համաբուհական ծրագրի շրջանակում կառուցվող բազմաբնակարան շենքի բնակարանների բաշխման նպատակով 2010թ. հունիսի 19-ին անցկացվեց վիճակահանության երկրորդ փուլը:

Ձեզ ենք ներկայացնում վիճակահանության տվյալները: