Մատչելի բնակարան երիտասարդներին-Ա.Քարամյանի ասուլիսը