Լրացուցիչ անվանացանկ

Կից ներկայացվում է «Մատչելի բնակարան երիտասարդ լրագրողներին, մանկավարժներին, բժիշկներին և սպորտսմեններին» բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրի շրջանակում ներկայացված դիմումների դիտարկման արդյունքում ձևավորված շահառուների լրացուցիչ խմբի անվանացանկը:

Շահառուների լրացուցիչ խմբում ընդգրկվել են այն շահառուները, ովքեր ծրագրին մասնակցելու համար դիմել են սահմանված ժամկետում, սակայն մասնակցության հայտին կից ներկայացված փաստաթղթային փաթեթում ունեցել են պակաս փաստաթղթեր, կամ առաջացել է այդ փաստաթղթերի լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն: Կից ֆայլում ձեզ ենք ներկայացնում լրացուցիչ անվանացանկը: