Հայտարարություն

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ 2012թ. օգոստոսի 15-ից ԵՊՀ շրջանավարտների միավորման կողմից իրականացվող սոցիալական բնակարանաշինական ծրագրերի շրջանակում բազմաբնակարան շենքեր կառուցող շինարարական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ, կատարվել է բնակարանների արժեքի վերահաշվարկ և 1 քմ.-ի արժեքը սահմանվել է 194000 ՀՀ դրամ:

Այդ պատճառով, 2012թ. օգոստոսի 15-ից հետո Միավորման կողմից բնակարանի կարիքավոր շահառուներին հատկացվող բնակարանների 1 քմ. արժեքը հաշվարկվելու է 194000 ՀՀ դրամի չափով:

Մինչև 2012թ. օգոստոսի 15-ը բնակարանի կարիքավոր շահառուներին ամրակցված բնակարանների արժեքը ենթակա չէ վերանայման: