Տեղեկատվություն բնակարանների փոխանակության վերաբերյալ

Հարգելի շահառուներ, կից ներկայացված ֆայլում կարող եք ծանոթանալ «Մատչելի բնակարան երիտասարդ մասնագետներին» բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրի շրջանակում շահառուների միջև կատարված բնակարանների փոխանակությունների վերաբերյալ տեղեկատվությանը: