Երևանի պետական համալսարանի գիտամանկավարժական համակազմից ընտրված շահառուների անվանացանկ

«ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ» բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրի շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի երիտասարդ մասնագետներին հատկացված թվով 30 բնակարանների համար մասնակցության հայտ է ներկայացրել Երևանի պետական համալսարանի 118 աշխատակից:

Ներկայացված դիմումների և փաստաթղթային փաթեթների ուսումնասիրության արդյունքում ընտրվել են 28 շահառուներ, ովքեր 2013թ. մարտի 21-ին և 22-ին կմասնակցեն հրապարակային վիճակահանությանը:

Ներկայացված մյուս դիմումները մերժվել են, դիմումատուների՝ ծրագրի պայմաններին և չափանիշներին չհամապատասխանելու (տարիքային ցենզին չհամապատասխանելու, գիտամանկավարժական աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ չունենալու, ինչպես նաև բնակարանային կարիքավորությունը չհիմնավորվելու) պատճառով:

Ընտրված շահառուների անվանացանկը կարող եք ներբեռնել կից տեղադրված pdf ֆայլից: