Օրհնվեցին Զեյթունում կառուցվող բազմաբնակարան շենքերի հիմքերը