Ներքին հարդարման նյութերի ընտրությունը կավարտվի հուլիսի 5-ին

Ավարտին են մոտենում ԵՊՀ շրջանավարտների միավորման կողմից իրականացվող «Մատչելի բնակարան երիտասարդ գիտնականներին և ստեղծագործական միությունների անդամներին» բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրի շրջանակում կառուցվող բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների ներքին հարդարման նյութերի ընտրության աշխատանքները:

Այն շահառուները, ովքեր չեն մասնակցել նշված գործընթացին, կարող են մինչև 2013 թ. հուլիսի 5-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր օր, ժամը 16.00-ից 18.00-ն ներկայանալ Երևան քաղաքի Ծարավ Աղբյուրի 55/5 շենքի 1-ին հարկի ցուցասրահ և կատարել բնակարանի ներքին հարդարման նյութերի ընտրություն:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ 2013 թ. հուլիսի 5-ից հետո ներքին հարդարման նյութեր չընտրված շահառուների բնակարանների հարդարումն իրականացվելու է շինարարակական կազմակերպության նախընտրությամբ: