Պայմանագրի նախագիծ. Ավան 4

Կից ներկայացված ֆայլում կարող եք տեսնել Երևան քաղաքի Ծարավ Աղբյուրի 55/17 և 55/20 հասցեներում կառուցվող բազմաբնակարան շենքում կանխիկ վճարման պայմաններով ձեռքբերվող բնակարանի առուվաճառքի պայմանագրի նախագիծը: