Հիմնական պայմանագրի նախագիծ

Հարգելի շահառուներ, Կից ներկայացված ֆայլերում կարող եք տեսնել Երևան քաղաքի Ծարավ Աղբյուրի 55/8 և 55/11 հասցեներում կառուցված բազմաբնակարան շենքերում բնակարանի առուվաճառքի հիմնական պայմանագրի և հանձնման-ընդունման ակտի նախագծերը: Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ բնակարանի հանձնման-ընդունման ակտի և հիմնական պայմանագրի կնքման վայրի և ժամանակի մասին յուրաքանչյուր շահառու անհատապես կծանուցվի: