ԱՎԱՆ 3. Կատարվում են բակի բարեկարգման հողային աշխատանքները