Ֆինանսական հաշվետվություն

Ձեզ են ներկայացնում ԵՊՀ շրջանավարտների միավորման 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ եւ այդ ամսաթվին ավարտված տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները: Ներկայացված է նաեւ անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունը:

Փաստաթուղթը կարող եք ներբեռնել այստեղ`