Ծարավ Աղբյուրի 55/26 հասցեում կառուցվող շենքի հատակագիծը