«ԶԵՅԹՈՒՆ 3» ծրագրի շրջանակում կառուցվող շենքերի հատակագծերը

Կից ներկայացվում են «ԶԵՅԹՈՒՆ 3» բնակարանաշինության ծրագրի շրջանակում կառուցվող բնակարանների հատակագծերի էսքիզները: