«ԶԵՅԹՈՒՆ 3» ծրագրի շրջանակում կառուցվող շենքերի հատակագծերը