Տեղեկատվություն շենքերի հասցեավորման վերաբերյալ

Հարգելի՛ շահառուներ,
Հայտնում ենք Ձեզ, որ Երևանի քաղաքապետի 2019 թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ 3182-Ա որոշմամբ Երևան քաղաքի Մոնթե Մելքոնյան 44 հասցեում (նախնական հասցեավորմամբ) կառուցվող բազմաբնակարան շենքերին տրվել են հետևյալ առանձին հասցեները.

«1-ին» մասնաշենքին տրվել է Մոնթե Մելքոնյան 48 հասցեն,
«2-րդ» մասնաշենքին տրվել է Մոնթե Մելքոնյան 46 հասցեն,
«3-րդ» մասնաշենքին տրվել է Մոնթե Մելքոնյան 46/1 հասցեն,
«4-րդ» մասնաշենքին տրվել է Մոնթե Մելքոնյան 52/1 հասցեն,
«5-րդ» մասնաշենքին տրվել է Մոնթե Մելքոնյան 52 հասցեն,
«6-րդ» մասնաշենքին տրվել է Մոնթե Մելքոնյան 50 հասցեն,
«7-րդ» մասնաշենքին տրվել է Մոնթե Մելքոնյան 44 հասցեն: