«Վերածնունդ» երիտասարդական ավանի ավտոկայանատեղի վարկավորման պայմանները

Veratsnund

Տեղեկացնում ենք, որ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացվել են «Վերածնունդ» երիտասարդական ավանի ավտոկայանատեղերի ձեռքբերման համար տրամադրվելիք  վարկավորման հետևյալ պայմանները.

Վարկի արժույթը՝ ՀՀ դրամ,
Վարկի մարման առավելագույն ժամկետը՝ 10 տարի,
Վարկի մարման նվազագույն ժամկետը՝ 3 տարի,
Վարկի չափը՝ 1 000 000 — 6 500 000 ՀՀ դրամ,
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը՝ 13.5 տոկոս,
Վարկի ապահովման միջոցներ՝ ձեռքբերվող ավտոկայանատեղի գնման իրավունքի գրավ, կառուցապատման ավարտից հետ՝ ավտոկայանատեղի գրավ,
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար՝ չկա,
Վարկի հաշվի սպասարկման ամենամյա միջնորդավճար՝ չկա
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ՝ չի կիրառվում: