Շրջայց «Վերածնունդ» երիտասադրական ավանի 7-րդ մասնաշենքում