1-6-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՋՐԻ ԿԱՆԳՆԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

5dcb2f4b6c7374582f37166026ddb0c9
Հարգելի’ շահառուներ,

Ստորև ներկայացվում է  «Վերածնունդ» երիտասարդական ավանի 1-6-րդ մասնաշենքերի ջրի կանգնակի գործարկման ժամանակացույցը:

Յուրաքանչյուր շահառու պարտավոր է անձամբ կամ ընտանիքի անդամի (երրորդ անձի) միջոցով, ժամանակացույցով նշված օրը և ժամին ներկայանալ մասնաշենքի մուտքի մոտ և գործել համաձայն մասնագետների կողմից կատարվելիք հրահանգավորման:

Հնարավոր վթարներից խուսափելու համար, տվյալ մասնաշենքի բոլոր բնակարանների շահառուների կամ նրանց ընտանիքի անդամների (երրորդ անձանց) ներկայությունը պարտադիր է:

Այն շահառուները, ովքեր անձամբ կամ երրորդ անձանց միջոցով ժամանակացույցով նշված օրը չեն ներկայանա, կկրեն իրենց բնակարանի մուտքային ջրագծի ծորակը բաց լինելու հետևանքով այլ անձանց պատճառված վնասների փոխհատուցման պատասխանատվությունը:

Ջրի փորձարկման ժամանակացույցը հետևյալն է.

Մոնթե Մելքոնյան 46/1 (3-րդ մասնաշենք)
1-ին մուտք — 2023 թ.  դեկտեմբերի  26-ին, ժամը 15.00-ին,

2-րդ մուտք — 2023 թ. դեկտեմբերի  28-ին, ժամը՝ 14.00-ին,

Մոնթե Մելքոնյան 48 (1-ին մասնաշենք)
2024 թ.  հունվարի 9-ին, ժամը՝ 15.30-ին,

Մոնթե Մելքոնյան 52/1 (4-րդ մասնաշենք)
1-ին մուտք — 2024 թ. հունվարի 12-ին, ժամը՝ 14.30-ին,

2-րդ մուտք — 2024 թ. հունվարի 15-ին, ժամը՝ 14.30-ին,

Մոնթե Մելքոնյան 50 (6-րդ մասնաշենք)
2024 թ. հունվարի 17-ին, ժամը՝ 15.30-ին,

Մոնթե Մելքոնյան 46 (2-րդ մասնաշենք)
2024 թ. հունվարի 19-ին, ժամը՝ 14.00-ին,

Մոնթե Մելքոնյան 52 (5-րդ մասնաշենք)
2024 թ. հունվարի 22-ին, ժամը՝ 13.30-ին: